woensdag 28 september 2016

App Playhome de ideale app om te modelleren met de Tobii!

Geen nieuwe App maar deze App biedt alles waar ik naar op zoek was.
Not a new App but this App offers everything that I was looking for.

Mijn uitgebreide vocabulaire in de Tobii van Marilou is bijna klaar en bevat alle mogelijke thema's. Nu is het de uitdaging dat Marilou ze allemaal gaat gebruiken en met elkaar gaat combineren!

My extensive vocabulary in Marilou's Tobii is almost funished and contains alle possibles themes.
The challenge is now to make Marilou use all of them and starts combining them!

Met behulp van deze app is het erg makkelijk en leuk(!)om te modelleren vooral als Marilou actief meepraat!
With this app it's very easy and fun(!) to model, especially when Marilou is actively talking!

My Playhome is een interactieve vertelplaat. Er zijn 4 verschillende Apps. De My PlayHome, My PlayHome Store, My Playhome Hospital en de My PlayHome School. 
Je kunt in verschillende kamers van een huis en in de tuin van alles laten gebeuren. Je kunt personen neerzetten, ze laten eten en drinken, de televisie aan en uitzetten, de gordijnen open en dicht doen, lichten aan en uitzetten, andere muziek opzetten door de CD te wisselen en bellen laten blazen enz.

My Playhome is an interactive story scene. The are four diffferent Apps: My Playhome, My Playhome Store, My Playhome Hospital and My Playhome School.
You can let happen all kinds of things in different rooms of a house and in the garden. You can put down persons, make them eat and drink, switch on the television, anmd open and close the curtains, switch on the lights, put on different music by changing the CD, blowing bubbles etc.

In My PlayHome Store kun je verschillende winkels bezoeken, oa een supermarkt, kledingzaak en artikelen kopen, deze kunnen ook mee naar huis (My Playhome) genomen worden.

In My Playhome Store you can visit several stores like a supermarket and an apparel store, buy products and even take the home (My Playhome).

In My PlayHome Hospital kunnen de personen een infuus krijgen, zuurstof toedienen(met geluid!) maar ook met de lift naar boven of een scan laten maken.

In My Playhome Hospital the persons can get an IV. oxygen (with sound!), and also go upstairs with the elevator or make a scan.

In My Playhome School, kun je de kinderen laten lezen, iets op het bord schrijven en weer wissen enz. 

In My Playhome School you can let children read, write on the board and erase again etc.
Alle vier de Apps zijn met elkaar verbonden, de personen lopen of rijden van App naar App.

All four Apps are connected, the persons walk or ride from App to App.

Elke app heeft naast een eigen achtergrond geluid ook diverse ander geluiden, je kunt het zo gek niet noemen of het heeft een geluidseffect.

Every App has next to its own background also several other sounds, you can;t imagine how may sound effects there are. 

Pas op deze App's zijn verslavend voor de begeleiders!
Wij kunnen er geen genoeg van krijgen en ontdekken elke dag weer nieuwe mogelijkheden.

Beware, these Apps are addictive for catetakers!
We can't get enough of it and discover new things every day.

Onderstaand een filmpje van een van de eerste kennismakingen van Marilou met de App. Terugkijkend zie ik dat ik nog meer had kunnen modelleren.
Bijzonder aan het filmpje is dat Marilou kennelijk het scheerapparaat op de grond had zien liggen(rechts onderin) en ik niet! Onze detailkijker!!

Below is a movie of one of the first acquaintances of Marilou with the App.
In hindsight I see I could have modelled more,
Special about the movie is that Marilou apparantly saw the shaving device on the floor (below right) and I didn;t! The detailwatcher!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten